2020.03.29. Úr Angyala Délben

with No Comments

ÚR ANGYALA IMÁDSÁG AZ ÚR ANGYALA Ez az imádságunk a megtestesülés szent titkáról emlékezik meg. Három versből (verziculusból) áll, ezekhez Üdvözlégy kapcsolódik, majd zárókönyörgéssel fejeződik be. Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent … Read More

Világméretű közös imádságra hív a világjárvány idején Ferenc pápa március 25-re

with No Comments

Március 22-én délben az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa felhívással fordult a különféle felekezetekhez tartozó összes keresztényhez, hogy március 25-én, szerdán délben mindenki együtt imádkozzon a Magasságos, Mindenható Istenhez. A Szentatya a következő felhívást tette az Úrangyala elimádkozása után: „Ezekben … Read More

A COVID-19-járvány ideje alatt /A TÖKÉLETES BÁNAT FÖLINDÍTÁSA ÉS LELKI ÁLDOZÁS GYAKORLATA/

with No Comments

AZ ÁLTALÁNOS FELOLDOZÁS Az általános feloldozás (lat. absolutio generalis) a bűnbocsánat szentségének olyan formája, melyben az egyéni hívő, vagy akár a hívők egész csoportja egyszerre részesül feloldozásban, mégpedig egyéni bűnvallás (vagyis a bűnök egyenkénti felsorolása) nélkül. Ezt a formát rendes körülmények … Read More

1 2 3 4 5 6 7 27