60 éves a montreáli Szent Erzsébet magyar nőegylet

with No Comments

 

Forrás: http://kanadavilaga.com/2016/11/25/60-eves-a-montreali-szent-erzsebet-magyar-noegylet/

2016. november 20-án ünnepelte az alapításának 60. évfordulóját a Magyarok Nagyasszonya plébánia Szent Erzsébet Nőegylete!

“Milyen fiatalok voltunk 60 évvel ezelőtt! Ki gondolta volna, hogy mennyi év szolgálata indul ezzel a szép tervvel. Egy új, fenntartó egyesületet terveztünk. Milyen hűséggel folytattátok évről évre a növekvő feladatokat, melyeket az új templom építése jelentett. Papjainknak jobbkezük voltatok, a Kurátoroknak segítői és a fiataloknak támogatói.

Ha ma kényelmes széken ülve ünneplünk a felújított díszteremben, ha plébánosunk modern irodában és otthonban dolgozik, nagyban a Szent Erzsébet Nőegyesületnek köszönhető. Köszönjük is, kérve Istenünket, hogy adja meg azokat a kegyelmeket, melyekre most, 60 évvel később szükségetek van. Az Oltáregylet több tagja a Ti csoportotokban kezdte az Egyházközség szolgálatát. Mindnyájunk nevében köszönöm mindazt, amit tetettek és tesztek közösségünkért az Úr dicsőségére!”

Imával, hálával és szeretettel, Panni (Edvi Annamária – oltár egylet vezetője)

11 órakor a helyi érsek Christian Lépine atya mutatta be az ünnepi szentmisét. Utána ünnepi bankett volt.

A szentmise elején ünnepi körmenetben vonultak az Erzsébet kápolnából a templomba a tagok, akinek szép fehér virágkitűzőjük jelezte a tagságukat.

A liturgikus szolgálatba bekapcsolódtak a nőegylet tagjai, az olvasmányt Rüll Krisztina, a szentleckét Siket Katalin és a hívek könyörgését pedig: Horváth Anikó, Sándor Magdolna, Tamás Gizella,Siket Erzsébet és Vecsey Mária olvasta fel. Répási Erzsébet a nőegylet vezetője, aki a 60 évből 25 éve vezeti az egyesületet, és Edvi István az érsekúrral együtt, ünnepélyesen meggyújtottak 6 szimbolikus gyertyát -a felajánlás elején- az elhunyt nőegylet tagok emlékére. Az érsek úr kiemelte Krisztus Király  ünnep kapcsán a szolgálat és áldozat vállalás fontosságát a közösségért.

Jelen voltak: Ódor Bálint – Magyarország kanadai nagykövete

Szentmihályi Gyula – tiszteletbeli konzul

Anie Smeson -polgármester asszony és két kísérője: Mary Deros, Marise Celli is.

Az ünnepi ebéd felszolgálásban a cserkészek segítettek, a színvonalas és finom étkek felszolgálásában. A jó hangulatot Juhász Gyula biztosított az ebéd alatt.

Ünnepi beszédet mondott Ódor Bálint, helyi érsek úr, Nagy Tiszteletű György Attila, aki a z ünnepebédre  is megtisztelt minket ,Szabolcs atya  a közösség plébánosa és Répási Erzsébet a nőegylet elnöke is:

Répási Erzsébet köszöntő beszéde

MSG, Lépine, tisztelt vendégek, kedves barátok!

Mint a montreali Szent Erzsébet nőegyesület elnöknője, szeretettel üdvözlök mindenkit, egyesületünk 60-ik. évfordulóján. Egy ilyen kis közösségben, mint a miénk, ritkán történik, hogy elérjük ezt a mérföldkövet.

MSG. Lépine! Örülünk, hogy elfogadta meghívásunkat, és a jubileumi szent misét celebrálta.

Megtisztelve érezzük magunkat, amiért elvállalta, hogy díszvendégünk legyen e napon. Köszönjük.

A főasztal vendégeinek: Father Paternieri, György

Attila tiszteletes úr, Dr, Ódor Bálint nagykövet úr, Szentmihályi Gyula tiszteletbeli konzul úr és kedves feleségének, köszönjük, hogy részt vesznek ünnepünkön.

Személyes köszönettel tartozom kedves plébánosunknak, Szabolcs atyának, egyesületünk, és az irántam tanúsított sok szeretetért és támogatásért. Nagyon hálásak vagyunk érte. Mindig talál időt velünk törődni. Köszönjük ezt a különlegesen szép napot. Igazán megáldva érezzük magunkat amiért ilyen plébánosunk van. A JÓ Isten szeret bennünket, mert Szabolcs atyát küldte közénk.

Nőegyesületünk, megalakulása óta, a templomunk egyik erős pillére. Igen, az évek során sok zökkenő is volt, de a kihívásokat, lsten segítségével, de főleg tagjaink összetartásával, és sok önzetlen munkájával, legyőztük. Mindig elértük kitűzött céljainkat. 60 évre visszatekintve úgy érezzük, hogy egyházközségünket ápoltuk, segítettük, erősebbnek, nagyobbnak, szebbnek, lenni.

Most már 25 évig volt szerencsém az ‘Erzsébetek’ elnöknője lenni. De amint tudjuk, egy elnök, nem egyedül dolgozik. Csoportja, csak minden egyes tag támogatásával tud igazán érvényesülni. Köszönöm nektek ‘Erzsébetek’ ezt a 25 évet. Nélkületek, nem tudtam volna elviselni a sok felelősséget és munkát. Köszönöm, hogy bíztatok bennem.

Ma 25 élő tagja van csoportunknak, és örömmel mondhatom, még mindig köztünk van 3 az alapító tagok közül. Margaret Gendrács, Éva Kalapáti, és Margaret Lockeo Reméljük Ti is büszkék vagytok arra ami 60 évvel ezelőtt elkezdődött és még ma is virágzik.

Az elhunyt tagjainkra, szeretettel emlékezünk és gondolunk vissza. Érzem, ma , Ők is velünk vannak.

Megszeretnénk köszönni a Kurátor egyesületnek a szép virágokkal való hozzájárulásukért.

Csukly Erzsébet és a hölgyeknek, akik az asztalokat ízlésesen feldíszítették.

A cserkészeknek, az ifjaknak és fiatal hölgyeknek akik ezt a vasárnapjukat feláldozták, és felszolgálták nekünk az ebédet.

Posch Erzsébetnek, a gyönyörű szalvétákért.

Edvi Istvánnak, hogy elfogadta, a konferanszié szerepét, és az ültetést, ami talán a legnehezebb feladat egy ilyen rendezvényen.

Köszönjük Siket Katinak, aki West Virginiából feljött erre az alkalomra segíteni nekünk. Habár messze lakik, mégis nagyon is a közösségünk tagja. Hiányzoi Kati.

És nem felejthetem el a konyhafőnökünket, és összes segítőket, akik fáradhatatlanul dolgoztak és dolgoznak, hogy megfőzték a finom ebédünket.

Mégegyszer, köszönöm, hogy eljöttetek velünk ünnepelni. További jó szórakozást kívánok mindenkinek.

Köszönöm a támogatásotokat.

A Szent Erzsébet Nőegylet köszöni minden tagnak, önkéntes segítőinek és a cserkészeknek a sok munkájukat, hogy sikeressé tettékt a Jubileumi ünmnepüket!

noegylet-montreal01

noegylet-montreal02

noegylet-montreal03

noegylet-montreal04

noegylet-montreal08

noegylet-montreal07

noegylet-montreal06

noegylet-montreal05