2020.04.19. Húsvéti időben: Mennynek Királyné Asszonya.

with No Comments

Mennynek Királyné Asszonya.
Mennynek Királyné Asszonya, örülj, szép Szűz, allelúja.
Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, allelúja.
Amint megmondotta vala, föltámadott, allelúja.
Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, allelúja!
V. Örülj és örvendezz, Szűz Mária, allelúja!
R. Mert valóban föltámadott az Úr, allelúja!

Könyörögjünk. Úristen, aki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál: add, kérünk, hogy az Ő szent Anyja, Szűz Mária által elnyerjük az örök életet. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.