2020.04.09. Szentségimadas/ Oltariszéntseg litania

with No Comments

LITANIA A LEGMELTÓSÁGOSABB OLTÁRISZENTSÉGRŐL

Uram, irgalmazz nekünk!              Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!     Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!              Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!             Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket,    Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten!                           Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten! Szentlélek, Úristen! Szentháromság egy Isten!

Élő Kenyér, aki az égből szállottal alá,       Irgalmazz nekünk!

Elrejtett Isten és Üdvözítő,

Választottak gabonája,

Szüntelen tartó áldozat,

Tiszta felajánlás,

Legtisztább asztal,

Angyalok eledele,

Elrejtett manna,

Isten csodáinak emlékezete,

Természetfölötti Kenyér,

Testté lett Ige,

Szent Ostya,

Áldásnak Kelyhe,

A hitnek titka,

Magasztos, tisztelendő Szentség,

Legszentebb Áldozat,

Élőkéit és holtakért engesztelő áldozat,

A bűn ellen oltalmazó mennyei gyógyszer,

Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete,

Minden bőséget meghaladó ajándék,

Az Isten szeretetének legnagyobb emléke,

Az isteni bőkezűség túláradása,                           Irgalmazz nekünk!

Szentséges és felséges titok,

Halhatatlanság orvossága,

Félelmetes és éltető Szentség,

Az Ige mindenhatóságával testté vált Kenyér,

Vérontás nélkül való áldozat,

Étel és vendég,

Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak,

Kegyesség szentsége,

A szeretet köteléke,

Tiszta lelkek táplálása,

Az Úrban meghalok úti eledele,

A jövendő dicsőség záloga.

Testednek és Vérednek méltatlan vételétől, Ments meg Uram minket!

A test kívánságaitól,

A szemek kívánságaitól,

Az élet kevélységétől,

Minden bűnalkalomtól,

Vágyakozásod által, mellyel a Húsvétot tanítványaiddal elkölteni kívántad.

Nagy alázatosságod által, mellyel a tanítványok lábát megmostad.

Nagy szereteted által, mellyel ez isteni szentséget szerezted.

Kiontott Véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál.

Szent tested öt sebe által, melyet értünk fölvettél.

Mi bűnösök:                                   Kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy e csodálatos Szentség iránti hitet, tiszteletet és áhítatot bennünk megtartsd,

Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az Oltáriszentség gyakori vételére elvezess,

Hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától megőrizz,

Hogy halálunk óráján ez úti eledellel minket megerősíts és bátoríts,

Hogy minket az örök vendégségbe elvezérelj,

Isten Fia,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit: Kegyelmezz nekünk, Uram!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit: Hallgass meg minket, Uram!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit: Irgalmazz nekünk, Uram!

P: Mennyei kenyeret adtál nekik (H. i. Alleluja).

H: Amely minden gyönyörűséggel teljes (H. i. Alleluja).

Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk.

Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük! Aki élsz és uralkodói mindörökkön örökké. Ámen.