We want you to join our volunteer service

Latest from the Blog

2019 Úrnapja Cév
with No Comments

ALLELUJA Jézus mondja: † „Én vagyok az égből szállott élő kenyér. * Aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog.” Jn 6,51 – 5. tónus. † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Mindnyájan ettek és jóllaktak a csodálatos kenyérből. Jézus egy magányos … Read More

2019 Szentháromság Vasárnap C év
with No Comments

ALLELUJA Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: * Istennek, aki van, aki volt és aki eljön újra! Vö. Jel 1,8 – 9. tónus. † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből A Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek. Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: … Read More

2019 Pünkösd Vasárnap C év
with No Comments

ALLELUJA Jöjj el, Szentlélek Isten, † töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk! – 8 G. tónus. † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Vegyétek a Szentlelket Amikor … Read More