We want you to join our volunteer service

Latest from the Blog

2019 Szentháromság Vasárnap C év
with No Comments

ALLELUJA Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: * Istennek, aki van, aki volt és aki eljön újra! Vö. Jel 1,8 – 9. tónus. † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből A Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek. Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: … Read More

2019 Pünkösd Vasárnap C év
with No Comments

ALLELUJA Jöjj el, Szentlélek Isten, † töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk! – 8 G. tónus. † EVANGÉLIUM Szent János könyvéből Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Vegyétek a Szentlelket Amikor … Read More

2019. Húsvét 7. Vasárnap C év -Urunk Mennybemenetele
with No Comments

ALLELUJA Jézus mondja: † Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! * Én veletek vagyok a világ végéig. Mt 28,19a.20b – 5. tónus. † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Jézus elbúcsúzik tanítványaitól, megáldja őket, és visszatér a mennybe. Feltámadása után Jézus utoljára jelent … Read More