We want you to join our volunteer service

Latest from the Blog

2019 Évközi 15. Vasárnap C év
with No Comments

ALLELUJA Uram, tanításod lélek és élet, * örök életet adó igéid vannak. Jn 6,63c. 68c – 5. tónus. † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből A főparancs: a szeretet parancsa. Minden ember felebarátom! Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára … Read More

2019. Évközi 14. Vasárnap C év
with No Comments

ALLELUJA Üdvözítőnk, Jézus Krisztus győzött a halálon, * s az evangéliumban felragyogtatta az örök életet. 2Tim 1,10b – 12. tónus. † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Jézus az ő szavával gyógyít, és keze érintésével halottat támaszt fel. Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, … Read More

2019. Évközi 13. Vasárnap C év (Szent István park Rawdon)
with No Comments

ALLELUJA Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, * örök életet adó igéid vannak. 1Sám 3,9; Jn 6,68c – 5. tónus. † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Emberfiának nincs hová fejét lehajtania: Jézus követése áldozatot kíván. Amikor már közel voltak Jézus … Read More

2019 Évközi 13. Vasárnap C év(Magyar Otthon)
with No Comments

ALLELUJA Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, * örök életet adó igéid vannak. 1Sám 3,9; Jn 6,68c – 5. tónus. † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Emberfiának nincs hová fejét lehajtania: Jézus követése áldozatot kíván. Amikor már közel voltak Jézus … Read More